Njoftimi i kategorisë ALERT ndërkombëtar

Njoftimi i kategorisë ALERT ndërkombëtar

Njoftimi i kategorisë ALERT ndërkombëtar, në portalin RASFF (RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED) me numër notifikimi 548115, për produktin Stone Series Non stick loaf pan (tepsi për pjekjen e bukës) me përmasa 35.5 x 11.5 x 7 cm”, i cili pas kontrollit laboratorik...

read more
Njoftim për respektimin e detyrimeve ligjore nga subjektet prodhuese dhe tregtuese të bukës!

Njoftim për respektimin e detyrimeve ligjore nga subjektet prodhuese dhe tregtuese të bukës!

ISHMT: Të gjitha subjektet prodhuese dhe tregtuese të bukës dhe produkteve të tjera të brumit kanë detyrim ligjor: Të afishojnë në mënyrë të dukshme dhe të saktë çmimin për njësi (kg) për të gjitha llojet e produkteve të cilat nuk tregtohen të paketuara. Të përdorin...

read more
ISHMT vijon kontrollet në terren për mbrojtjen e konsumatorit!

ISHMT vijon kontrollet në terren për mbrojtjen e konsumatorit!

Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut vijon kontrollet në terren për mbrojtjen e konsumatorit për produktin bukë në lidhje me peshën dhe vendosjen e çmimit për njësi si dhe verifikimet për respektimin e detyrimeve ligjore nga ana e operatorëve ekonomikë në...

read more
ISHMT në bashkëpunim me MFE realizuan me sukses një sesion informimi dhe diskutimi mbi Rregulloren Teknike “Mbi pajisjet për përdorim brenda disa kufijve të tensionit”, miratuar me VKM 349/2020.

ISHMT në bashkëpunim me MFE realizuan me sukses një sesion informimi dhe diskutimi mbi Rregulloren Teknike “Mbi pajisjet për përdorim brenda disa kufijve të tensionit”, miratuar me VKM 349/2020.

ISHMT në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë realizuan me sukses një sesion informimi dhe diskutimi mbi Rregulloren Teknike "Mbi pajisjet për përdorim brenda disa kufijve të tensionit", miratuar me VKM 349/2020. Kjo Rregullore teknike është hartuar në...

read more
ISHMT vijon kontrollet në terren për mbrojtjen e konsumatorëve!

ISHMT vijon kontrollet në terren për mbrojtjen e konsumatorëve!

Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut vijon kontrollet në terren për verifikimin e respektimit të detyrimeve ligjore nga ana e operatorëve ekonomik. në përputhje me Ligj Nr.9902/2008 "Për mbrojtjen e konsumatorëve", i ndryshuar. Referuar këtij legjislacioni,...

read more
Njoftimi i kategorisë ALERT ndërkombëtar

Njoftimi i kategorisë ALERT ndërkombëtar

Njoftimi i kategorisë ALERT ndërkombëtar, në portalin RASFF (RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED) me numër notifikimi 486603, për produktin “Gota Silikoni”, i cili pas kontrollit  laboratorik të kryer nga ana e autoriteteve të ushqimit, Finlandë, ka rezultuar se...

read more