RAPORT JAVOR 21-25 SHTATOR 2020

RAPORT JAVOR 21-25 SHTATOR 2020

  RAPORT JAVOR 21-25 SHTATOR 2020   Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT), gjatë kësaj jave ka realizuar nëpërmjet trupave inspektuese në terren, inspektime për garantimin e sigurisë së produkteve për konsumatorët dhe monitorime si pjesë e Task Forcës...
RAPORT JAVOR 14-18 SHTATOR 2020

RAPORT JAVOR 14-18 SHTATOR 2020

🟢 RAPORT JAVOR 14-18 SHTATOR 2020 ℹ ISHMT-ja ka për mision garantimin e sigurisë së produkteve për konsumatorët, të vendosura në treg dhe në shërbim/në përdorim, nëpërmjet aktiviteteve mbikëqyrëse sipas legjislacionit përkatës në fuqi. ISHMT-ja është, gjithashtu,...
RAPORT JAVOR 08-11 SHTATOR 2020

RAPORT JAVOR 08-11 SHTATOR 2020

RAPORT JAVOR 08-11 SHTATOR 2020   Trupat inspektuese të Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT), kanë realizuar gjatë kësaj jave inspektime për garantimin e sigurisë së produkteve për konsumatorët dhe monitorime si pjesë e Task Forcës Anti Covid. Në...