RAPORT JAVOR 08-11 SHTATOR 2020

RAPORT JAVOR 08-11 SHTATOR 2020

RAPORT JAVOR 08-11 SHTATOR 2020   Trupat inspektuese të Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT), kanë realizuar gjatë kësaj jave inspektime për garantimin e sigurisë së produkteve për konsumatorët dhe monitorime si pjesë e Task Forcës Anti Covid. Në...