RAPORT JAVOR 08-11 SHTATOR 2020

RAPORT JAVOR 08-11 SHTATOR 2020

RAPORT JAVOR 08-11 SHTATOR 2020   Trupat inspektuese të Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT), kanë realizuar gjatë kësaj jave inspektime për garantimin e sigurisë së produkteve për konsumatorët dhe monitorime si pjesë e Task Forcës Anti Covid. Në...
ISHMT RAPORT JAVOR 31 GUSHT – 04 SHTATOR 2020

ISHMT RAPORT JAVOR 31 GUSHT – 04 SHTATOR 2020

RAPORT JAVOR 31 GUSHT – 04 SHTATOR 2020   Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut, gjatë kësaj jave, ka vijuar realizimin e kontrolleve për përballimin e situatës së shkaktuar nga COVID-19 si dhe fushave të kontrollit në kompetencë të ISHMT-së. Në total, gjatë...