Takimi përmbyllës me Avv. Prof. Vicenzo Franceschelli gjatë vizitës studimore në Itali me qëllim përafrimin e standardit të mbrojtjes dhe zbatimin e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale me Praktikat më të mira të BE –së.

Takimi përmbyllës me Avv. Prof. Vicenzo Franceschelli gjatë vizitës studimore në Itali me qëllim përafrimin e standardit të mbrojtjes dhe zbatimin e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale me Praktikat më të mira të BE –së.

Takimi përmbyllës me Avv. Prof. Vicenzo Franceschelli gjatë vizitës studimore në Itali me qëllim përafrimin e standardit të mbrojtjes dhe zbatimin e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale me Praktikat më të mira të BE –së. Në vijim të vizitës studimore në Itali,...
Workshop mbi pronësinë industriale

Workshop mbi pronësinë industriale

Në vazhdën e asistencës së Shoqatës Gjermane për Bashkëpunim Internacional (GIZ), në rritjen dhe forcimin e kapaciteteve të nëpunësve të Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut, në datat 30-31 Nëntor u organizua workshop mbi tëpronësinë industriale. Lektor në...