🛒🛍  15 Mars, Dita Ndërkombëtare e Konsumatorit u shpall për ndërgjegjësimin mbi universalitetin e të drejtave të konsumatorëve, ruajtjen e shëndetit dhe sigurisë, si dhe mbrojtjen e tyre nga çdo praktikë abuzive e tregtarëve.

🛒🛍 15 Mars, Dita Ndërkombëtare e Konsumatorit u shpall për ndërgjegjësimin mbi universalitetin e të drejtave të konsumatorëve, ruajtjen e shëndetit dhe sigurisë, si dhe mbrojtjen e tyre nga çdo praktikë abuzive e tregtarëve.

KONSUMATORË, BLINI PRODUKTE DUKE NJOHUR TË DREJTAT TUAJA! KONSUMATORË, BLINI PRODUKTE DUKE NJOHUR TË DREJTAT TUAJA! Cfarë ju garanton ISHMT-ja? Dhënien e informacionit të plotë, të vërtetë dhe të saktë në gjuhën shqipe, nga tregtarët, për mallrat dhe shërbimet e...