Njoftim për mbledhjen e Komisionit të Ankimimit – Gusht 2021

Njoftim për mbledhjen e Komisionit të Ankimimit – Gusht 2021

NJOFTIM Njoftohen të gjitha subjektet që kanë paraqitur Ankim Administrativ pranë Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut se: Në datën 31.08.2021 Ora : 12:00 do të zhvillohet Komisioni i Ankimit sipas Urdhërit Nr.52 datë 16.07.2018 “Për miratimin e...