Njoftim për mbledhjen e Komisionit të Ankimimit – Mars 2022

Njoftim për mbledhjen e Komisionit të Ankimimit – Mars 2022

NJOFTIM Njoftohen të gjitha subjektet që kanë paraqitur Ankim Administrativ pranë Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut se: Në datën 24.03.2022 Ora 10:00 do të zhvillohet Komisioni i Ankimit sipas Urdhërit Nr.52 datë 16.07.2018 “Për miratimin e rregullores...
Njoftim për mbledhjen e Komisionit të Ankimimit – Shkurt 2022

Njoftim për mbledhjen e Komisionit të Ankimimit – Shkurt 2022

NJOFTIM Njoftohen të gjitha subjektet që kanë paraqitur Ankim Administrativ pranë Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut se: Në datën 17.02.2022 Ora 10:00 do të zhvillohet Komisioni i Ankimit sipas Urdhërit Nr.52 datë 16.07.2018 “Për miratimin e rregullores...
Njoftim për mbledhjen e Komisionit të Ankimimit – Janar 2022

Njoftim për mbledhjen e Komisionit të Ankimimit – Janar 2022

NJOFTIM Njoftohen të gjitha subjektet që kanë paraqitur Ankim Administrativ pranë Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut se: Në datën 27.01.2022 Ora 11:00 do të zhvillohet Komisioni i Ankimit sipas Urdhërit Nr.52 datë 16.07.2018 “Për miratimin e rregullores...
Njoftim për mbledhjen e Komisionit të Ankimimit – Tetor 2021

Njoftim për mbledhjen e Komisionit të Ankimimit – Tetor 2021

NJOFTIM Njoftohen të gjitha subjektet që kanë paraqitur Ankim Administrativ pranë Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut se: Në datën 27.10.2021 Ora : 10:00 do të zhvillohet Komisioni i Ankimit sipas Urdhërit Nr.52 datë 16.07.2018 “Për miratimin e...
Njoftim për mbledhjen e Komisionit të Ankimimit – Shtator 2021

Njoftim për mbledhjen e Komisionit të Ankimimit – Shtator 2021

NJOFTIM Njoftohen të gjitha subjektet që kanë paraqitur Ankim Administrativ pranë Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut se: Në datën 30.09.2021 Ora : 10:00 do të zhvillohet Komisioni i Ankimit sipas Urdhërit Nr.52 datë 16.07.2018 “Për miratimin e...

Njoftimi i kategorisë ALERT ndërkombëtar , në portalin RASFF (RAPID ALERT ) me numër notifikimi 386007, për produktin “Pjata për fëmijë të bërë prej melamine”.

NJOFTIM Njoftimi i kategorisë ALERT ndërkombëtar , në portalin RASFF (RAPID ALERT ) me numër notifikimi 386007, për produktin  “Pjata për fëmijë të bërë prej melamine”.  Produkti “Pjata për fëmijë të bërë prej melamine” me të dhënat si më poshtë është njoftuar nga...