Leksion i hapur për studentët

Leksion i hapur për studentët

🏤 Në një leksion të hapur për studentët e 🏢 Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, ishin së bashku institucionet e përfshira në sistemin e mbrojtjes së pronësisë intelektuale ISHMT, DPPI dhe DDA🔗, duke e vlerësuar të rëndësishëm ndërgjegjësimin për...
Njoftim për mbledhjen e Komisionit të Ankimimit – Mars 2022

Njoftim për mbledhjen e Komisionit të Ankimimit – Mars 2022

NJOFTIM Njoftohen të gjitha subjektet që kanë paraqitur Ankim Administrativ pranë Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut se: Në datën 24.03.2022 Ora 10:00 do të zhvillohet Komisioni i Ankimit sipas Urdhërit Nr.52 datë 16.07.2018 “Për miratimin e rregullores...
Njoftim për mbledhjen e Komisionit të Ankimimit – Shkurt 2022

Njoftim për mbledhjen e Komisionit të Ankimimit – Shkurt 2022

NJOFTIM Njoftohen të gjitha subjektet që kanë paraqitur Ankim Administrativ pranë Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut se: Në datën 17.02.2022 Ora 10:00 do të zhvillohet Komisioni i Ankimit sipas Urdhërit Nr.52 datë 16.07.2018 “Për miratimin e rregullores...
Njoftim për mbledhjen e Komisionit të Ankimimit – Janar 2022

Njoftim për mbledhjen e Komisionit të Ankimimit – Janar 2022

NJOFTIM Njoftohen të gjitha subjektet që kanë paraqitur Ankim Administrativ pranë Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut se: Në datën 27.01.2022 Ora 11:00 do të zhvillohet Komisioni i Ankimit sipas Urdhërit Nr.52 datë 16.07.2018 “Për miratimin e rregullores...
Njoftim për mbledhjen e Komisionit të Ankimimit – Tetor 2021

Njoftim për mbledhjen e Komisionit të Ankimimit – Tetor 2021

NJOFTIM Njoftohen të gjitha subjektet që kanë paraqitur Ankim Administrativ pranë Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut se: Në datën 27.10.2021 Ora : 10:00 do të zhvillohet Komisioni i Ankimit sipas Urdhërit Nr.52 datë 16.07.2018 “Për miratimin e...
Njoftim për mbledhjen e Komisionit të Ankimimit – Shtator 2021

Njoftim për mbledhjen e Komisionit të Ankimimit – Shtator 2021

NJOFTIM Njoftohen të gjitha subjektet që kanë paraqitur Ankim Administrativ pranë Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut se: Në datën 30.09.2021 Ora : 10:00 do të zhvillohet Komisioni i Ankimit sipas Urdhërit Nr.52 datë 16.07.2018 “Për miratimin e...