Qëllimi Inspektimit

Qëllimi Inspektimit

QËLLIMI INSPEKTIMIT  #ISHMT Inspektimi ka për qëllim mbrojtjen e interesit publik dhe të interesave të ligjshme të subjekteve tregtare duke garantuar sigurinë e produkteve të vendosura në treg.  Qëllimi i veprimtarisë së inspektimit arrihet nëpërmjet: vlerësimit të...