RAPORT JAVOR 16 – 20 NENTOR 2020

RAPORT JAVOR 16 – 20 NENTOR 2020

RAPORT JAVOR 16 – 20 Nëntor 2020 Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT), nëpërmjet grupeve të inspektimit, ka vijuar punën në terren për garantimin e sigurisë së produkteve për konsumatorët dhe monitorime si pjesë e Task Forcës Anti Covid. ...