Fushatë Sensibilizimi

Vijon angazhimi për një mjedis të mbrojtur nga ndikimi i qeseve plastike, në të gjithë Shqipërinë. Ditën e djeshme inspektorët e Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut kanë monitoruar dhe informuar të gjithë subjektet që ushtrojnë aktivitetin në zonën turistike Durrës plazh deri në Qerret Kavajë, për përdorimin e qeseve të cilat janë brenda normave të lejuara në Republikën e...

Takim me Prefektin e Qarkut Gjirokastër

Takimi i radhës për veprimtarinë e Task-Forcës për ndalimin e përdorimit në territorin e Republikës së Shqipërisë të qeseve plastike mbajtëse, jashtë normave të lejuara, u zhvillua në qytetin e Gjirokastrës nën kujdesin e Z. Odise Kote, Prefekt i Qarkut Gjirokastër Qëllimi ynë nuk është ndëshkimi. Qëllimi ynë është Shqipëria e pastër, mjedisi i mbrojtur, dhe përgjegjshmëria për çfarë brezat e...

Leksion i hapur për studentët!

🏤 Në një leksion të hapur për studentët e 🏢 Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, ishin së bashku institucionet e përfshira në sistemin e mbrojtjes së pronësisë intelektuale ISHMT, DPPI dhe DDA🔗, duke e vlerësuar të rëndësishëm ndërgjegjësimin për respektimin e të drejtave të pronësisë intelektuale. 🏛Ndër institucionet e përfshira në sistemin e mbrojtjes së pronësisë intelektuale,...

KËSHILLA PËR SIGURINË E LODRAVE!

Gjithcka duhet të dini për t’i mbajtur fëmijët tuaj të sigurtë rreth lodrave. Gjeni lodrën perfekte për moshën e duhur • Merrni parasysh moshën dhe zhvillimin e fëmijës suaj kur blini një lodër apo lojë. • Lexoni udhëzimet dhe etiketat paralajmëruese për t'u siguruar që është e duhura për fëmijën tuaj. • Përpara se të vendoseni lodrën , kontrolloni për t'u siguruar se nuk ka pjesë të vogla ose...

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha subjektet që kanë paraqitur Ankim Administrativ pranë Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut se:   Në datën 04.07.2024 Ora 10:00 do të zhvillohet Komisioni i Ankimit sipas Urdhërit Nr.52 datë 16.07.2018 “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e procedurave të hollësishme të shqyrtimit të Ankimit Administrativ nga Komisioni i Ankimit pranë Inspektoriatit...

PRODUCTS SAFETY

The Directorate of Products Surveillance (DPS) aims at ensuring legislation implementation by entities subject to the said law, in compliance with inspection procedures.

INTELLECTUAL PROPERTY

The Directorate of Industrial and Intellectual Property (DIIP) aims at ensuring Industrial and Intellectual Property legislation implementation by entities subject to the said law.

QUESTIONS AND ANSWERS

Click here for questions on Products Safety and Intellectual Property

COMPLAIN

Click here to fill in the complaint form related to issues covered by SIMS

GLOSSARY

Click here to be introduced to the glossary of products safety terminology

Analiza artikuj 2020

Lodrat e analizuara për përputhshmërinë me standardet referuese