Njoftim për mbajtjen e Komisionit të Ankimit pranë Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut

NJOFTIM Njoftohen të gjitha subjektet që kanë paraqitur Ankim Administrativ pranë Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut se: Në datën 14.05.2021 Ora : 12:00 do të zhvillohet Komisioni i Ankimit sipas Urdhërit Nr. 52 datë 16.07.2018 “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e procedurave të hollësishme të shqyrtimit të Ankimit Administrativ nga Komisioni i Ankimit pranë...

Job Announcement! Assistant to Resident Twinning Advisor (RTA Assistant)

BACKGROUND INFORMATION Contract objectives and expected results Provision of services as Assistant to the Resident Twinning Advisor (hereinafter “RTA”) under the Twinning Project AL 17 IPA FI  01 20  “Strengthening the Protection and the Enforcement of Intellectual Property Rights” with the objective of supporting the Republic of Albania in aligning the standard of protection and enforcement of...

Drejtori i Drejtorisë së Sigurisë së Produkteve Z. Julian Llupo: Testi i tërmetit! Sa ashensorë e morën certifikimin e ISHMT?

Drejtori i Drejtorisë së Sigurisë së Produkteve Z. Julian Llupo: Testi i tërmetit! Sa ashensorë e morën certifikimin e ISHMT?

Tërheqja nga tregu e monitorit për bebe

Njoftimi i kategorisë masë parandaluese, nëpërmjet një letre njoftimi PHILIPS kërkon tërheqjen nga tregu të produktit “Monitor video dixhital për bebe (Avent Digital Video Baby Monitor SCD620)”, prodhuar në periudhën Janar 2016 – Mars 2018. Philips kërkon tërheqjen nga tregu të këtij produkti pasi ka zbuluar që në raste shumë të rralla, bateria në njësinë qëndrore mund të mbinxehet. Ky mund të...

Njoftim

Pas rënies së tërmetit të datës 26 Nëntor 2019, me qëllim parandalimin e pasojave për sigurinë e jetës së banorëve, në datat 2-6 Dhjetor trupat inspektuese të Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut kanë evidentuar në terren situatën e ashensorëve në zonat Astir dhe Komuna e Parisit, Tiranë. Monitorimi nga trupat inspektuese ka për qëllim verifikimin e zbatimit të masave të...

PRODUCTS SAFETY

The Directorate of Products Surveillance (DPS) aims at ensuring legislation implementation by entities subject to the said law, in compliance with inspection procedures.

INTELLECTUAL PROPERTY

The Directorate of Industrial and Intellectual Property (DIIP) aims at ensuring Industrial and Intellectual Property legislation implementation by entities subject to the said law.

QUESTIONS AND ANSWERS

Click here for questions on Products Safety and Intellectual Property

COMPLAIN

Click here to fill in the complaint form related to issues covered by SIMS

GLOSSARY

Click here to be introduced to the glossary of products safety terminology

Analiza artikuj 2020

Lodrat e analizuara për përputhshmërinë me standardet referuese