Inspektimi për Metrologjinë për vitin 2017

Inspektimi për Metrologjinë për vitin 2017

Sektori i inspektimit metrologjik me një numër total prej 10 inspektorësh i është bashkuar Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut gjatë vitit 2016 nga DPM ku kryente funksionet e inspektimit metrologjik, pas reformave të ndërmarra nga ana e qeverisë për...
Inspektimi për Metrologjinë për vitin 2017

Inspektimi për Metrologjinë për vitin 2017

Sektori i inspektimit metrologjik me një numër total prej 10 inspektorësh i është bashkuar Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut gjatë vitit 2016 nga DPM ku kryente funksionet e inspektimit metrologjik, pas reformave të ndërmarra nga ana e qeverisë për...
Inspektimi i Udhërrëfyesve Turistikë për vitin 2017

Inspektimi i Udhërrëfyesve Turistikë për vitin 2017

Inspektimi i Udhërrëfyesve Turistikë për vitin 2017 Në zbatim të Ligjit nr.10433 “Për Inspektimin” , Nenit 61 të Ligjit 93/2015 “Për turizmin”, u ndërmorë inspektimi i Udhërrëfyesve të huaj , në javët e para të muajit korrik me një shtrirje të gjerë...