Denonco

Denonco

Rastet e përfshirjes së nënpunësit civil, pjesë e stafit të Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut, në veprimtari politike apo në mbështetje të një partie politike ose kandidati në zgjedhje. Email:...
Dita e Europës

Dita e Europës

Në ditën e Europës, 09 Maj 2019,  Qendra “Konsumatori Shqiptar” në bashkëpunim me këndin e BE-së pranë Bashkisë Durrës dhe me Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, zhvilluan takim me temë “Sfidat e Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT) në...