Bashkëpunim institucional

 

ISHMT në bashkëpunim me MFE realizuan me sukses një sesion informimi dhe diskutimi mbi Rregulloren Teknike “Mbi pajisjet për përdorim brenda disa kufijve të tensionit”, miratuar me VKM 349/2020.

ISHMT në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë realizuan me sukses një sesion informimi dhe diskutimi mbi Rregulloren Teknike "Mbi pajisjet për përdorim brenda disa kufijve të tensionit", miratuar me VKM 349/2020. Kjo Rregullore teknike është hartuar në...

read more

Takimi përmbyllës me Avv. Prof. Vicenzo Franceschelli gjatë vizitës studimore në Itali me qëllim përafrimin e standardit të mbrojtjes dhe zbatimin e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale me Praktikat më të mira të BE –së.

Takimi përmbyllës me Avv. Prof. Vicenzo Franceschelli gjatë vizitës studimore në Itali me qëllim përafrimin e standardit të mbrojtjes dhe zbatimin e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale me Praktikat më të mira të BE –së. Në vijim të vizitës studimore në Itali,...

read more

Institucionet ISHMT, DPPI dhe DDA gjatë vizitës studimore në Itali me qëllim përafrimin e standardit të mbrojtjes dhe zbatimin e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale me Praktikat më të mira të BE –së.

Kryeinspektori i ISHMT, Z. Lavdrim Sahitaj, së bashku me Drejtoren e DPPI, Znj. Ledina Beqiraj, dhe me drejtoreshen e Drejtorisë për të Drejtën e Autorit Znj. Borjana Ajazi, ishte pjesë e një vizite studimore në Itali, në fushën e pronësisë intelektuale dhe...

read more

TAKIM NDËRINSTITUCIONAL ISHMT – DPPI

📌  TAKIM NDËRINSTITUCIONAL ISHMT - DPPI 📍 Më datë 21.10.2020, në kuadër të zbatimit të projektit  “Albanian-Swiss Intellectual Property Project” ALSIP, financuar nga zyra zvicerane per zhvillim ekonomik SECO, u zhvillua një takim ndërmjet  Z. Lavdrim Sahitaj,...

read more

Asistenca nga GIZ për ISHMT

  Qeveria e Republikës Federale të Gjermanisë mbështet Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për ngritjen dhe funksionimin e Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut. Mbështetja ka filluar në vitin 2013 dhe konsiston në asistence teknike të zbatuar nga...

read more