Covid-19

Covid-19

Në kuadër të situatës së parandalimit të përhapjes së infektimit nga virusi COVID-19, Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit mbështetur edhe në rekomandimet dhe masat e marra nga Komisioni Europian publikon:FALAS – Standarde të ISO-s për disa nga pajisjet e...