RAPORT JAVOR 08- 12 Shkurt 2021

RAPORT JAVOR 08- 12 Shkurt 2021

RAPORT JAVOR 08- 12 Shkurt 2021 Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT), nëpërmjet grupeve të inspektimit, ka vijuar punën në terren për garantimin e sigurisë së produkteve për konsumatorët dhe mbrojtjen e pronësisë intelektuale. Përgjatë datave 08...