ISHMT organizon workshop për të Drejtën e Autorit

ISHMT organizon workshop për të Drejtën e Autorit

Me datë 23/10/2018, në ambientet e Hotel Tirana International, Inspektorati Shtetëror I Mbikëqyrjes së Tregut me mbështetjen teknike të GIZ Albania, zhvilloi një workshop, në kuadër të çështjeve për të drejtat e autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to. Në...
Takim me datë 08/10/2018

Takim me datë 08/10/2018

“Me datë 08/10/2018, Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, zhvilloi takimin me përfaqësues të mbajtësve...