Takim me datë 08/10/2018

Takim me datë 08/10/2018

“Me datë 08/10/2018, Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, zhvilloi takimin me përfaqësues të mbajtësve...