Njoftimi i kategorisë ALERT ndërkombëtar, në portalin RASFF (RAPID ALERT SYSTEM
FOR FOOD AND FEED) me numër notifikimi 548115, për produktin Stone Series Non stick
loaf pan (tepsi për pjekjen e bukës) me përmasa 35.5 x 11.5 x 7 cm”, i cili pas kontrollit
laboratorik të kryer nga ana e autoriteteve të ushqimit, Greqi, me temë: Migrim I BFDGE
(Bisfenol F Diglicidil Eter), me nivel të riskut të papërcaktuar në ndikim në shëndetin e njeriut.
PËRSHKRIMI I PRODUKTIT:
Emri i produktit: Stone Series Non stick loaf pan (tepsi për pjekjen e bukës)
Përmasat: 35.5 x 11.5 x 7 cm
Emri i produktit në etiketë: : Stone Series Non stick loaf pan
Kategoria e produktit: Material në kontakt me ushqimin
Barkodi: 5207158008499,
Referenca: 2022.3124