Ashensorët, inspektimet e kryera nga ISHMT, ndryshimet në kuadrin ligjor dhe detyrimet e ndërtuesve në lidhje me garantimin e sigurisë dhe plotësimin e kërkesave ligjore

Ashensorët, inspektimet e kryera nga ISHMT, ndryshimet në kuadrin ligjor dhe detyrimet e ndërtuesve në lidhje me garantimin e sigurisë dhe plotësimin e kërkesave ligjore

Ashensorët, inspektimet e kryera nga ISHMT, ndryshimet në kuadrin ligjor dhe detyrimet e ndërtuesve në lidhje me garantimin e sigurisë dhe plotësimin e kërkesave ligjore.Gjatë takimit të zhvilluar më datë 30.01.2020, ora 9:30, në Hotel Tirana International me...
Tërheqja nga tregu e monitorit për bebe

Tërheqja nga tregu e monitorit për bebe

Njoftimi i kategorisë masë parandaluese, nëpërmjet një letre njoftimi PHILIPS kërkon tërheqjen nga tregu të produktit “Monitor video dixhital për bebe (Avent Digital Video Baby Monitor SCD620)”, prodhuar në periudhën Janar 2016 – Mars 2018. Philips kërkon tërheqjen...