Njoftimi i kategorisë ALERT ndërkombëtar , në portalin RASFF (RAPID ALERT ) me numër notifikimi 386007, për produktin “Pjata për fëmijë të bërë prej melamine”.

NJOFTIM Njoftimi i kategorisë ALERT ndërkombëtar , në portalin RASFF (RAPID ALERT ) me numër notifikimi 386007, për produktin  “Pjata për fëmijë të bërë prej melamine”.  Produkti “Pjata për fëmijë të bërë prej melamine” me të dhënat si më poshtë është njoftuar nga...