NJOFTIM!

NJOFTIM!

Njoftohen të gjitha subjektet që kanë paraqitur Ankim Administrativ pranë Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut se: 1. Në datën 26.1.2023 Ora 10:00 do të zhvillohet Komisioni i Ankimit sipas Urdhërit Nr.52 datë 16.07.2018 “Për miratimin e rregullores për...
Urime Krishtlindjet dhe Vitin e Ri

Urime Krishtlindjet dhe Vitin e Ri

Garantimi i sigurisë së produkteve në treg dhe i respektimit të të drejtave të Pronësisë Intelektuale, ka qenë misioni YNË gjatë këtij viti jo të lehtë që kaluam të gjithë. NE do të vazhdojmë të përmbushim këtë MISION me përkushtim! Inspektorati Shtetëror i...
ISHMT memorandum bashkëpunimi me Ministrinë e Kulturës për zbatimin e të drejtës së autorit dhe të drejtave të lidhura me to

ISHMT memorandum bashkëpunimi me Ministrinë e Kulturës për zbatimin e të drejtës së autorit dhe të drejtave të lidhura me to

Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT) si dhe Ministria e Kulturës, Drejtoria e së Drejtës së Autorit nënshkruan një memorandum bashkëpunimi me qëllim mbikëqyrjen e zbatimit të të drejtës së autorit në Shqipëri. Memorandumi i bashkëpunimit u nënshkrua...
Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT) organizoi seminarin me temë: “Zbatimi i Pronësisë Intelektuale në tregun e brendshëm”, në kuadër të projektit “TAIEX”.

Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT) organizoi seminarin me temë: “Zbatimi i Pronësisë Intelektuale në tregun e brendshëm”, në kuadër të projektit “TAIEX”.

Seminari kishte qëllim fuqizimin e kapaciteteve njerëzore në fushën e mbrojtjes së të drejtave të Pronësisë Intelektuale. Ekspertë te huaj prezantuan direktivat dhe standardet europiane në këtë fushë, dhe sollën dhe praktikat më të mira nga Inspektoriatet e vendeve të...