ISHMT⛔ në monitorim të vazhdueshëm të tregut në të gjitha rrethet e Shqipërisë.
✅Për përputhshmërinë e çmimeve të hidrokarbureve, të vendosura me vendim të Bordit të Transparencës
✅ Vijojnë rregullisht inspektimet sipas fushës së veprimtarisë për sigurinë e produkteve jo ushqimore në treg dhe zbatimin e Pronësisë Intelektuale.
📣Çdo qytetar në rast të konstatimit të çmimeve abuzive mund të denoncojë pranë ISHMT ➡️ info@ishmt.gov.al