Takimi shpjegues për Kapitullin 7 “Për Pronësinë Industriale”.

Takimi shpjegues për Kapitullin 7 “Për Pronësinë Industriale”.

Më datat 7-8 Shkurt 2019 në Bruksel, u zhvillua takimi shpjegues në kuadër të procesit screening për Kapitullin 7 “Për pronësinë industriale”.Pjesëmarrës në këtë aktivitet ishin përfaqësuesit e  institucioneve kontribuese në këtë kapitull nga Shqipëria dhe Maqedonia....
Analiza e punes 2018

Analiza e punes 2018

Me datë 31/01/2019, Inspektorati Shtetëror I Mbikëqyrjes sëTregut, në ambientet e Tirana International Hotel organizoi Analizën e Punës për vitin 2018. Në këtë takim morën pjesë dhe përfaqësues tëInspektoratit Qendror të cilët u përfaqësuan nga Inspektori I...