Njoftim

Le të bashkëpunojmë të gjithë, që Shqipërinë ta mbajmë dhe ta shijojmë të pastër, të prezantojmë bukuritë e saj unike me krenari tek vizitorët e huaj dhe mbi të gjitha të investojmë për të ardhmen dhe shëndetin e brezave të rinj!  ISHMT u bën thirrje operatorëve ekonomikë të bëhen pjesë e ndryshimit të madh mjedisor për ndalimin e përdorimit të qeseve plastike  njëpërdorimëshe me përmasat nën 70...

NJOFTIM!

Njoftohen të gjitha subjektet që kanë paraqitur Ankim Administrativ pranë Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut se:   Në datën 25.04.2024 Ora 10:00 do të zhvillohet Komisioni i Ankimit sipas Urdhërit Nr.52 datë 16.07.2018 “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e procedurave të hollësishme të shqyrtimit të Ankimit Administrativ nga Komisioni i Ankimit pranë Inspektoriatit...

🛒🛍 15 Mars, Dita Ndërkombëtare e Konsumatorit u shpall për ndërgjegjësimin mbi universalitetin e të drejtave të konsumatorëve, ruajtjen e shëndetit dhe sigurisë, si dhe mbrojtjen e tyre nga çdo praktikë abuzive e tregtarëve.

KONSUMATORË, BLINI PRODUKTE DUKE NJOHUR TË DREJTAT TUAJA! KONSUMATORË, BLINI PRODUKTE DUKE NJOHUR TË DREJTAT TUAJA! Cfarë ju garanton ISHMT-ja? Dhënien e informacionit të plotë, të vërtetë dhe të saktë në gjuhën shqipe, nga tregtarët, për mallrat dhe shërbimet e vendosura, ose të parashikuara për t’u vendosur në treg. Që shitësit të sigurojnë që mallrat të jenë të shoqëruara me etiketë, ku...

Stafi ISHMT-së u trajnua në workshopin “Krijimi i respektit për pronësinë intelektuale, trajnim për gjyqtarët, prokurorët dhe zyrtarët ligjzbatues”

Stafi ISHMT-së u trajnua në workshopin "Krijimi i respektit për pronësinë intelektuale, trajnim për gjyqtarët, prokurorët dhe zyrtarët ligjzbatues". Ky workshop u organizua dhe koordinua nga Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale, nën kujdesin e Drejtorit të përgjithshëm znj. Rovena Beqiraj. E pranishme ishte dhe Znj. Olga Alleman, përfaqësuese e projektit ALSIP. 🤝Projekti shqiptaro-...

ISHMT pjesë e Task Forcës për ndalimin e përdorimit të qeseve plastike jashtë normave të lejuara

Për përmbushjen me sukses të misionit për ndalimin e përdorimit të qeseve plastike jashtë normave të lejuara, në territorin e Republikës së Shqipërisë, nën drejtimin e Prefektit të Qarkut Durrës Z.Emiljan Jani u zhvillua takim i Task-Forcës së përbërë nga Inspektoriati Shtetëror i Mbikqyrjes së Tregut, Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore përmes Policisë Bashkiake. Ky...

DREJTORIA E MBIKËQYRJES SË PRODUKTEVE

Drejtoria e Mbikëqyrjes së Produkteve (DMP) ka si qëllim të sigurojë zbatimin e legjislacionit nga subjektet mbi të cilat vepron ky ligj, në përputhje me procedurat e kryerjes së inspektimit. 

DREJTORIA E PRONËSISË INTELEKTUALE

Drejtoria e Pronësisë Intelektuale (DPI)  është  përgjegjëse për të monitoruar respektimin e të drejtave të pronësisë intelektuale, në tregun e brendshëm të Republikës së Shqipërisë.

 

 

Pyetje dhe Përgjigje

Klikoni këtu për pyetje mbi Sigurinë e Produkteve dhe Pronësinë Intelektuale

ANKOHU

Klikoni këtu për të plotësuar formularin e ankesës lidhur me çështje që mbulon ISHMT

FJALOR

Klikoni këtu për t’u njohur me fjalorin terminologjik të sigurisë së produkteve

 

 

Analiza artikuj 2020

Lodrat e analizuara për përputhshmërinë me standardet referuese