1 Qershori shënon në mbarë botën Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve

1 Qershori shënon në mbarë botën Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve

Kjo ditë nuk është vetëm ditë festive por njëherësh shërben për të sensibilizuar prindërit dhe fëmijët në lidhje me rëndësinë e përzgjedhjes së produkteve të sigurta për jetën dhe shëndetin e tyre. Në këtë kuadër, Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT)...