🟢 RAPORT JAVOR 08-11 SHTATOR 2020
 
ℹ Trupat inspektuese të Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT), kanë realizuar gjatë kësaj jave inspektime për garantimin e sigurisë së produkteve për konsumatorët dhe monitorime si pjesë e Task Forcës Anti Covid. Në total, janë kryer:
 
👉 197 kontrolle/monitorime për respektimin e masave dhe protokolleve në subjektet tregtare kundër përhapjes së pandemisë Covid-19. Çdo shkelje e evidentuar në terren nga grupet e kontrollit, është referuar për masë administrative pranë organeve kompetente
 
✔ 8 inspektime mbi zbatimin e kërkesave ligjore për produktet elektrike
✔ 6 inspektime për sigurinë e produkteve mekanike
✔ 6 inspektime për sigurinë e ashensorëve
✔ 4 inspektime për sigurinë e përgjithshme dhe sigurinë e fëmijëve
✔ 19 inspektime mbi zbatimin e kërkesave ligjore për parapaketimet
✔ 2 inspektime për instumentat matës ligjërisht të kontrollueshëm
✔ 2 inspektime për instumentat matës që hidhen në treg
✔ 11 inspektime mbi zbatimin e kërkesave ligjore për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to.
 
📑 Ndërgjegjësimi dhe zbatimi me përpikmëri i udhëzimeve të miratuara nga autoritetet shëndetësore është thelbësor për ruajtjen e shëndetit të qytetarëve.