Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT), Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Komisioni i Mbrojtjes së Konsumatorit me mbështetjen e Programit të Bashkëpunimit Gjerman (GIZ)  “Mbështetje për harmonizimin e legjislacionit ekonomik e tregtar me Acquis-në e BE-së”, me rastin e 1 Qershorit, Festës së Fëmijëve organizon aktivitetin :

 

“SIGURIA E LODRAVE – STANDARDET DHE LEGJISLACIONI SHQIPTAR”

E Premte,  datë 1 Qershor 2018, Ora 10:00

Mak Hotel (ish Hotel Sheraton), Salla Iliria 2, Tiranë