🇦🇱 🇪🇺 Takimi përmbyllës me Avv. Prof. Vicenzo Franceschelli gjatë vizitës studimore në Itali me qëllim përafrimin e standardit të mbrojtjes dhe zbatimin e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale me Praktikat më të mira të BE –së.
✔Në vijim të vizitës studimore në Itali, Kryeinspektori i ISHMT, Z. Lavdrim Sahitaj dhe përfaqësuesit e DPPI dhe DDA u takuan me Avv. Prof. Vicenzo Franceschelli, i cili prezantoi mbi historikun, parimet dhe sistemin e mbrojtjes së Pronësisë Intelektuale në Itali, si dhe në Bashkimin Evropian.
✔Duke përfituar nga ky rast Kryeinspektori Sahitaj diskutoi në lidhje me çështje teknike të fushës së zbatimit të këtyre të drejtave në tregun e brendshëm dhe për mundësinë e krijimit të komunikimeve profesionale me ekspertë të fushës edhe në të ardhmen.