📌  TAKIM NDËRINSTITUCIONAL ISHMT – DPPI

📍 Më datë 21.10.2020, në kuadër të zbatimit të projektit  “Albanian-Swiss Intellectual Property Project” ALSIP, financuar nga zyra zvicerane per zhvillim ekonomik SECO, u zhvillua një takim ndërmjet  Z. Lavdrim Sahitaj, Kryeinspektor i ISHMT dhe Znj. Ledina Beqiraj, Drejtor i Përgjthshëm i DPPI.

© ™️ ®️ Objekt i projektit është përmirësimi i situatës së pronësisë intelektuale (PI) në Shqipëri dhe rritja e ndërgjegjësimit për respektimin e të drejtave të  artistëve, krijuesve dhe shpikësve. Gjithashtu një nga objektivat kryesore të këtij projekti është ndalimi i cënimit të të drejtave mbi PI  në tregun e brendshëm.

🟢  Gjatë këtij takimi u theksua rëndësia dhe u ra dakord për forcimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të përfshira në sistemin e PI.