🟢 RAPORT JAVOR 14 – 18 Dhjetor 2020
ℹ Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT), nëpërmjet grupeve të inspektimit, ka vijuar punën në terren për garantimin e sigurisë së produkteve për konsumatorët dhe monitorime si pjesë e Task Forcës Anti Covid.
👉 Përgjatë datave 14 – 18 Dhjetor janë realizuar:
✔ 214 kontrolle/monitorime për respektimin e masave dhe protokolleve në subjektet tregtare kundër përhapjes së pandemisë Covid-19. Çdo shkelje e evidentuar në terren nga grupet e kontrollit, është referuar për masë administrative pranë organeve kompetente.
✔ 4 inspektime mbi zbatimin e kërkesave ligjore për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to;
✔ 12 inspektime mbi zbatimin e kërkesave ligjore për parapaketimet;
✔ 17 inspektime për instrumente matëse ligjërisht të kontrolluar;
✔ 26 inspektime për sigurine e ashensorëve në përdorim;
✔ 6 inspektime per sigurinë e produkteve elektrike;
✔ 10 inspektime për sigurinë e lodrave;
📌 Në fokus së punës tonë, vijon parandalimi i përhapjes së COVID-19, ndaj është shumë i rëndësishëm zbatimi i udhëzimeve të miratuara nga autoritetet shëndetësore.