🟢 RAPORT JAVOR 08- 12 Shkurt 2021
ℹ Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT), nëpërmjet grupeve të inspektimit, ka vijuar punën në terren për garantimin e sigurisë së produkteve për konsumatorët dhe mbrojtjen e pronësisë intelektuale.
👉 Përgjatë datave 08 – 12 Shkurt janë realizuar:
✔ 12 inspektime për të drejtat e pronësisë intelektuale;
✔ 28 inspektime për parapaketimet;
✔ 4 inspektime për sigurinë e produkteve elektrike;
✔ 8 inspektime për pajisjet e mbrojtjes personale/syze dielli;
✔ 5 inspektime për sigurinë e ashensorëve në përdorim;
✔ 22 inspektime për instrumenta matës ligjërisht të kontrolluar.
📌 Në fokus së punës tonë, vijon puna për garantimin e sigurisë së produkteve për konsumatorët dhe mbrojtjen e pronësisë intelektuale.