🖋Monitorimi i sigurisë së ashensorëve në përdorim të qytetarëve është një nga prioritetet e ISHMT. 🏢

Për specializim dhe profesionalizëm të inspektorëve tanë,  në bashkëpunim me TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange Instrument) of the European Commission, u zhvillua Workshop mbi Kërkesat e Sigurisë për Ashensorët dhe Komponentët e Sigurisë.

✔ Kërkesat ligjore dhe teknike  për ashensorët.
✔ Komponentët e sigurisë së ashensorëve.
✔ Legjislacionin e mbikëqyrjes së tregut të BE.
✔ Direktiva e Ashensorëve (2014/33/BE).

➡️Forcimi i kapaciteteve administrative dhe njerëzore është një nga objektivat e ISHMT.