SHMT inspektim në tregun e lodrave, bllokohen 10,000 produkte jashtë standardeve!

ISHMT bën thirrje të gjithë kompanive, bizneseve që importojn, tregtojnë produkte të tilla të bëhët vetëm për produktet me markim CE.
ISHMT bën thirrje të gjithë qytetarëve të verifikojn produktet e tilla për markimin CE në produkt, jo vetëm në kutit e ambalazhimit, para se të kryejnë blerjen.