🔴 ISHMT RAPORT JAVOR 17-21 GUSHT 2020
 
👉 Në fokus të punës së Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT), gjatë kësaj jave, kanë qënë kontrollet për përballimin e situatës së shkaktuar nga COVID19. Gjatë inspektimeve në terren, vijon kontrolli rigoroz për zbatimin me përpikmëri të protokolleve të sigurisë.
 
✔️ 193 kontrolle/monitorime janë realizuar si pjesë e Task Forcës për respektimin e masave dhe protokolleve në subjektet tregtare kundër përhapjes së pandemisë Covid-19.
 
ℹ️ Çdo shkelje e evidentuar në terren nga grupet e kontrollit, është referuar për masë administrative pranë organeve kompetente.
 
✔️ 1 Inspektim është realizuar mbi kontrollin e parapaketimeve, me qëllim garantimin e sigurisë së produkteve jo ushqimore.
Përhapja e pandemisë COVID19 mund të frenohet vetëm nëse respektoni rregullat, për të mbrojtur veten dhe të tjerët.