🟢 RAPORT JAVOR 07-11 QERSHOR 2021
ℹ Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT), nëpërmjet grupeve të inspektimit, ka vijuar punën në terren për garantimin e sigurisë së produkteve për konsumatorët dhe mbrojtjen e pronësisë intelektuale.

👉 Përgjatë datave 07 – 11 Qershor janë realizuar:
✔ 29 Inspektime për parapaketimet;
✔ 6 Inspektime për sigurinë e produkteve elektrike;
✔ 11 Inspektime për të drejtat e pronësisë Intelektuale;
✔ 14 Inspektime për sigurinë e ashensorëve në përdorim;
✔ 8 Inspektime për instrumentat mates ligjërisht të kontrolluar;
✔ 30 Monitorime për lodra dhe artikuj për fëmijë.

📌 Në fokus së punës tonë, vijon puna për garantimin e sigurisë së produkteve për konsumatorët dhe mbrojtjen e pronësisë intelektuale, gjithashtu vijon parandalimi i përhapjes së COVID-19, ndaj është shumë i rëndësishëm zbatimi i udhëzimeve të miratuara nga autoritetet shëndetësore.