NJOFTIM

Njoftohen të gjitha subjektet që kanë paraqitur Ankim Administrativ pranë Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut se:

 

  1. Në datën 21.10.2020 Ora : 10:00 do të zhvillohet Komisioni i Ankimit sipas Urdhërit Nr.52 datë 16.07.2018 “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e procedurave të hollësishme të shqyrtimit të Ankimit Administrativ nga Komisioni i Ankimit pranë Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut”.
  2. Komisioni do të zhvillohet në ambientet e Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut, pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit Nr.3