ISHMT ®️©️™️ 👉 PËR NDËRGJEGJËSIMIN MBI PRONËSINË INTELEKTUALE! # ISHMT ⤵️
3 Leksione të hapura këtë javë me studentët e Universitetit EPOKA, Universitetin EUROPIAN të Tiranës dhe të Institutit të Studimeve Europiane.
Ky aktivitet vjen nga bashkëpunimi vazhdueshëm ndërinstitucional ISHMT, DPPI, DDA. Tre institucione të rëndësishme të sistemit të mbrojtjes së Pronësisë Intelektuale.
✔ Studentët u njohën me rolin e ISHMT-së, DPPI dhe DDA, si dhe promovimin e librit të autorit Enea Sheqi, inspektor në ISHMT me titull “E drejta e Autorit”, i cili u bë i mundur nga Projekti Shqiptaro – Zvicerian në fushën e Pronësisë Intelektuale ( ALSIP).
#NemuajinePronesiseIntelektuale
#WorldIpDay
#ALSIPProject
#GDIP
#SIMS
#DDA