RAPORT JAVOR 08- 12 Shkurt 2021

RAPORT JAVOR 08- 12 Shkurt 2021

RAPORT JAVOR 08- 12 Shkurt 2021 Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT), nëpërmjet grupeve të inspektimit, ka vijuar punën në terren për garantimin e sigurisë së produkteve për konsumatorët dhe mbrojtjen e pronësisë intelektuale. Përgjatë datave 08 - 12...

read more
Qëllimi Inspektimit

Qëllimi Inspektimit

QËLLIMI INSPEKTIMIT  #ISHMT Inspektimi ka për qëllim mbrojtjen e interesit publik dhe të interesave të ligjshme të subjekteve tregtare duke garantuar sigurinë e produkteve të vendosura në treg.  Qëllimi i veprimtarisë së inspektimit arrihet nëpërmjet: vlerësimit të...

read more