Thirrja e VI të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës

PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA VI Në zbatim të Vendimit nr. 395, datë 29.04.2015, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike”, i ndryshuar, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë shpall thirrjen e gjashtë të “Programit Kombëtar të Praktikave të Punës”. Informacionin rreth...

ISHMT RAPORT JAVOR 07-11 QERSHOR 2021

RAPORT JAVOR 07-11 QERSHOR 2021 Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT), nëpërmjet grupeve të inspektimit, ka vijuar punën në terren për garantimin e sigurisë së produkteve për konsumatorët dhe mbrojtjen e pronësisë intelektuale. Përgjatë datave 07 - 11 Qershor janë realizuar: 29 Inspektime për parapaketimet; 6 Inspektime për sigurinë e produkteve elektrike; 11 Inspektime për të...

Invitation to join the Mid-Term Thematic Event entitled “Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights”

Mid-Term Thematic Event entitled “Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights”  in the framework of the Twinning Project AL 17 IPA FI 01 20 “Strengthening the Protection and the Enforcement of Intellectual Property Rights”. The event will take place online on 10 June 2021, Thursday and it will be held from 10:00 to 12:00 (Tirana time).  This event will include two parts, in the...

BROSHURË INFORMUESE MBROJTJA E TË DREJTAVË TË PRONËSISË INTELEKTUALE NË TREGUN E BRENDSHËM 

BROSHURË INFORMUESE MBROJTJA E TË DREJTAVË TË PRONËSISË INTELEKTUALE NË TREGUN E BRENDSHËM ÇFARË DUHET TË DINI PËR PRONËSINË INTELEKTUALE? Pronësia intelektuale përbëhet nga dy degë: 1. Pronësia industriale mbron dhe rregullon pronësinë dhe të drejtat për t’i përdorur dhe shfrytëzuar ekonomikisht objektet si më poshtë: • markat tregtare; • Disenjot industriale; • Treguesit gjeografikë ose...

26 Prill – Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale!

📍 26 Prill - Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale! ™️©️®️   Po afron 26 Prill - Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale! ❖ Mbroni të drejtat tuaja të pronësisë intelektuale dhe për çdo rast të cënimit të këtyre të drejtave drejtohuni pranë ISHMT. Çdo 26 Prill, festohet Dita Botërore e  Pronësisë Intelektuale për të mësuar më shumë në lidhje me rolin që luajnë të drejtat e pronës intelektuale në...

SIGURIA E PRODUKTEVE

Drejtoria e Mbikëqyrjes së Produkteve (DMP) ka si qëllim të sigurojë zbatimin e legjislacionit nga subjektet mbi të cilat vepron ky ligj, në përputhje me procedurat e kryerjes së inspektimit. 

PRONËSIA INTELEKTUALE

Drejtoria e Pronësisë Intelektuale (DPI) ka si qëllim inspektimin e zbatimit të kërkesave të detyrueshme ligjore në fushën e garantimit të mbrojtjes dhe të respektimit të të drejtave të pronësisë intelektuale në Republikën e Shqipërisë.

Pyetje dhe Përgjigje

Klikoni këtu për pyetje mbi Sigurinë e Produkteve dhe Pronësinë Intelektuale

ANKOHU

Klikoni këtu për të plotësuar formularin e ankesës lidhur me çështje që mbulon ISHMT

FJALOR

Klikoni këtu për t’u njohur me fjalorin terminologjik të sigurisë së produkteve

 

 

Analiza artikuj 2020

Lodrat e analizuara për përputhshmërinë me standardet referuese