ISHMT – DPPI nënshkruajnë Marrëveshje Bashkëpunimi për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale!

Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut dhe Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale nënshkruan Marrëveshjen e Bashkëpunimit për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale. Marrëveshja e nenshkruar nga dy kreret e institucioneve respektive, z. Lavdrim Sahitaj dhe znj. Ledina Beqiraj Agalliu, vjen edhe ne frymen e respektimin te standardeve b ashkëkohore të mbrojtjes së të...

📌 ISHMT dhe QKLL 🤝 Nënshkruhet Memorandum Mirëkuptimi. Të mbrohen të drejtat e autorit nē fushën e letrave shqipe.

Nënshkrimi u finalizua pas disa takimesh diskutimi ndërmjet Kryeinspektorit të Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut, Z. Lavdrim Sahitaj dhe Drejtorit të Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit, Znj. Alda Bardhyli. Institucionet do të punojnë së bashku për organizimin e aktiviteteve ndërgjegjësuese për të drejtat e autorëve dhe të pronësisë intelektuale për të bërë të mundur...

NJOFTIM NGA INSPEKTORATI SHTETËROR I MBIKEQYRJES SE TREGUT!

Lidhur me ngjarjen e ndodhur në pallatet me adrese në kompleksin Fratari, në zonën e Astir, Tiranë, sqarojmë se pranë ISHMT nuk rezulton ky subjekt si i regjistruar. Sipas Ligjit 10489/2011 “Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore’, i ndryshuar Personi Përgjegjës i produkt/instalimit nuk e ka bere regjistrimin e ashensorit pranë ISHMT. Nga të dhenat e ISHMT për sa i...

Njoftim për mbledhjen e Komisionit të Ankimimit – Gusht 2021

NJOFTIM Njoftohen të gjitha subjektet që kanë paraqitur Ankim Administrativ pranë Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut se: Në datën 31.08.2021 Ora : 12:00 do të zhvillohet Komisioni i Ankimit sipas Urdhërit Nr.52 datë 16.07.2018 “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e procedurave të hollësishme të shqyrtimit të Ankimit Administrativ nga Komisioni i Ankimit pranë...

Thirrja e VI të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës

PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA VI Në zbatim të Vendimit nr. 395, datë 29.04.2015, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike”, i ndryshuar, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë shpall thirrjen e gjashtë të “Programit Kombëtar të Praktikave të Punës”. Informacionin rreth...

SIGURIA E PRODUKTEVE

Drejtoria e Mbikëqyrjes së Produkteve (DMP) ka si qëllim të sigurojë zbatimin e legjislacionit nga subjektet mbi të cilat vepron ky ligj, në përputhje me procedurat e kryerjes së inspektimit. 

PRONËSIA INTELEKTUALE

Drejtoria e Pronësisë Intelektuale (DPI) ka si qëllim inspektimin e zbatimit të kërkesave të detyrueshme ligjore në fushën e garantimit të mbrojtjes dhe të respektimit të të drejtave të pronësisë intelektuale në Republikën e Shqipërisë.

Pyetje dhe Përgjigje

Klikoni këtu për pyetje mbi Sigurinë e Produkteve dhe Pronësinë Intelektuale

ANKOHU

Klikoni këtu për të plotësuar formularin e ankesës lidhur me çështje që mbulon ISHMT

FJALOR

Klikoni këtu për t’u njohur me fjalorin terminologjik të sigurisë së produkteve

 

 

Analiza artikuj 2020

Lodrat e analizuara për përputhshmërinë me standardet referuese