Trajnimi mbi Rregulloren e Re të BE 2019/1020

Në kuadër të projektit TAMS  "Technical Assistance to carry out effective market survelliance in line with acquis" EuropeAid 137616/IH/SER/AL, realizoi trajnimin mbi Rregulloren e Re të (BE) 2019/1020 e Parlamentit evropian dhe e Këshillit e 20 qershorit 2019 mbi Mbikëqyrjen e Tregut dhe konformitetin e produkteve. Kjo rregullore synon të përmirësojë mbikëqyrjen e tregut të produkteve...

Njoftim vullnetar për modifikim të disa sistemeve të kondicionimit të ajrit/pompës ngrohëse të markës “Carrier”

Kompania “Foshan Midea Carrier Air Conditioning” ka realizuar njoftimin vullnetar për modifikim e disa sistemeve të kondicionimit të ajrit/pompës ngrohëse të markës “Carrier”, pasi është vënë re se në disa raste komponenti i motorit të ventilatorëve nuk funksionon dhe mund të shkaktojë djegien e disa pjesëve të motorrit. Pas raportimit të 6 rasteve të defekteve në Amerikën e Veriut ( asnjë...

ISHMT për garantimin e zbatimit të protokolleve të sigurisë nga bizneset dhe qytetarët.

✅ Hapja e bizneseve duhet te shoqerohet me zbatimin e protokolleve nga bizneset dhe qytetaret 📌 Zv/Ministrja Ikonomi se bashku me Z. Lavdrim Sahitaj Kryeinspektor i Inspektoratit Shteteror te Mbikeqyrjes se Tregut ne vizite ne disa subjekte private, per te biseduar me qytetaret dhe per te ndergjegjesuar biznesin mbi masat qe duhet te marrin per te mbrojtur punonjesit dhe konsumatoret. 🔴 Zbatimi...

ISHMT ka nisur inspektimet në terren për garantimin e zbatimit të protokolleve të sigurisë si domosdoshmëri për sigurinë e shëndetit të qytetarëve!

Këtë javë nisi lehtësimi i masave kufizuese të vendosura si pasojë e situatës së​ krijuar nga COVID -19. ISHMT, si pjesë e njësisë operacionale të Task - Forcës së ngritur për garantimin e zbatimit të protokolleve të sigurisë në kuadër të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19, ka nisur këtë javë inspektimin në terren në qytetin e Tiranës për verifikimin e zbatimit të tyre si domosdoshmëri për...

Covid-19

Në kuadër të situatës së parandalimit të përhapjes së infektimit nga virusi COVID-19, Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit mbështetur edhe në rekomandimet dhe masat e marra nga Komisioni Europian publikon:FALAS – Standarde të ISO-s për disa nga pajisjet e mbrojtjes personale apo shëndetësore. Të akesesueshme në faqen e saj zyrtare (Linku: http://www.dps.gov.al/button_114.html) Lista me...

SIGURIA E PRODUKTEVE

Drejtoria e Mbikëqyrjes së Produkteve (DMP) ka si qëllim të sigurojë zbatimin e legjislacionit nga subjektet mbi të cilat vepron ky ligj, në përputhje me procedurat e kryerjes së inspektimit. 

PRONËSIA INTELEKTUALE

Drejtoria e pronësisë industriale dhe intelektuale (DPII) ka si qëllim inspektimin e zbatimit të kërkesave të detyrueshme ligjore në fushën e garantimit të mbrojtjes dhe të respektimit të të drejtave të pronësisë intelektuale në Republikën e Shqipërisë.

Pyetje dhe Përgjigje

Klikoni këtu për pyetje mbi Sigurinë e Produkteve dhe Pronësinë Intelektuale

ANKOHU

Klikoni këtu për të plotësuar formularin e ankesës lidhur me çështje që mbulon ISHMT

FJALOR

Klikoni këtu për t’u njohur me fjalorin terminologjik të sigurisë së produkteve

 

 

Analiza artikuj 2020

Lodrat e analizuara për përputhshmërinë me standardet referuese