Roli i ISHMT-së në garantimin e të drejtave që burojnë nga mbrojtja e pronësisë industriale

✅Monitorimi dhe inspektimi i tregut rreth fushës së PI-së; ✅Rastet e cënimit të të drejtave të pronësisë industriale; ✅Masat ndëshkuese në rastet e cënimit. ISHMT dhe DPPI zhvilluan, një trajnim për përfaqësuesit e autorizuar të objekteve të pronësisë industriale. "Për një mbrojtje efikase dhe të plotë ligjore të të drejtave të pronësisë industriale në vendin tonë, të gjitha institucionet e...

Sezoni veror sjell në fokusin e Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut kontrollin për sigurinë në  këndet e lojërave për fëmijë.

ISHMT u ka komunikuar ta gjitha bashkive të vendit për detyrimin e respektimit të kritereve dhe kushteve teknike që duhet të zbatojnë operatorët ekonomik në lidhje me pjesën e procedurave të standardizimit dhe harmonizimit të lodrave qe vendosen në parqe apo këndeve të lojërave për fëmijë. Kryeinspektori i Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut, Gazmend Osmani deklaroi se synimi është...

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha subjektet që kanë paraqitur Ankim Administrativ pranë Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut se:   Në datën 30.06.2022 Ora 10:00 do të zhvillohet Komisioni i Ankimit sipas Urdhërit Nr.52 datë 16.07.2018 “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e procedurave të hollësishme të shqyrtimit të Ankimit Administrativ nga Komisioni i Ankimit pranë Inspektoriatit...

📍Në ambientet e ISHMT-së, u organizua takimi i rradhës mes punonjësve të ISHMT-së dhe ekspertit Han Zuyderwijk

Projektit SANECA, i zbatuar nga GIZ dhe me financimin e Qeverisë Gjermane mbështet përgatitjen për negociatat e anëtarësimit të Shqipërisë në BE, për kapitujt ekonomikë të acquis së BE, nën koordinimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Në fokus të këtij takimi ishte Rregullorja EU1020/2019 “Për mbikëqyrjen e tregut dhe përputhshmërinë e produkteve” që do harmonizohet së shpejti nga...

NJOFTIM🔉

ISHMT është pjesë e zbatimit të nismës së qeverisë për heqjen e qeseve plastike nga përdorimi. Trupa inspektuese e ISHMT ka nisur mbikëqyrjen në terren me hyrjen në fuqi të VKM-së nr. 367 datë 30.05.2022 “Për përcaktimin e masave të hollësishme dhe institucioneve përgjegjëse për ndalimin e përdorimit, hedhjes në treg, prodhimit, importimit, apo futjes në territorin e Republikës së Shqipërisë të...

SIGURIA E PRODUKTEVE

Drejtoria e Mbikëqyrjes së Produkteve (DMP) ka si qëllim të sigurojë zbatimin e legjislacionit nga subjektet mbi të cilat vepron ky ligj, në përputhje me procedurat e kryerjes së inspektimit. 

PRONËSIA INTELEKTUALE

Drejtoria e Pronësisë Intelektuale (DPI) ka si qëllim inspektimin e zbatimit të kërkesave të detyrueshme ligjore në fushën e garantimit të mbrojtjes dhe të respektimit të të drejtave të pronësisë intelektuale në Republikën e Shqipërisë.

Pyetje dhe Përgjigje

Klikoni këtu për pyetje mbi Sigurinë e Produkteve dhe Pronësinë Intelektuale

ANKOHU

Klikoni këtu për të plotësuar formularin e ankesës lidhur me çështje që mbulon ISHMT

FJALOR

Klikoni këtu për t’u njohur me fjalorin terminologjik të sigurisë së produkteve

 

 

Analiza artikuj 2020

Lodrat e analizuara për përputhshmërinë me standardet referuese