Qëllimi Inspektimit

QËLLIMI INSPEKTIMIT  #ISHMT Inspektimi ka për qëllim mbrojtjen e interesit publik dhe të interesave të ligjshme të subjekteve tregtare duke garantuar sigurinë e produkteve të vendosura në treg.  Qëllimi i veprimtarisë së inspektimit arrihet nëpërmjet: vlerësimit të respektimit të kërkesave ligjore nga subjekti i inspektimit; dokumentimit të praktikave të mira në respektimin e kërkesave ligjore...

RAPORT JAVOR 16 – 20 NENTOR 2020

RAPORT JAVOR 16 - 20 Nëntor 2020 Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT), nëpërmjet grupeve të inspektimit, ka vijuar punën në terren për garantimin e sigurisë së produkteve për konsumatorët dhe monitorime si pjesë e Task Forcës Anti Covid.  Përgjatë datave 16 - 20 Nëntor janë realizuar: 231 kontrolle/monitorime për respektimin e masave dhe protokolleve në subjektet tregtare...

RAPORT JAVOR 09 – 13 NENTOR 2020

RAPORT JAVOR 09 - 13 Nëntor 2020 Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT), nëpërmjet grupeve të inspektimit, ka vijuar punën në terren për garantimin e sigurisë së produkteve për konsumatorët dhe monitorime si pjesë e Task Forcës Anti Covid.  Përgjatë datave 09 - 13 Nëntor janë realizuar: 262 kontrolle/monitorime për respektimin e masave dhe protokolleve në subjektet tregtare...

RAPORT JAVOR 26 – 30 TETOR 2020

RAPORT JAVOR 26 - 30 Tetor 2020 Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT), nëpërmjet grupeve të inspektimit, ka vijuar punën në terren për garantimin e sigurisë së produkteve për konsumatorët dhe monitorime si pjesë e Task Forcës Anti Covid.  Përgjatë datave 26 - 30 Tetor 2020 janë realizuar: 213 kontrolle/monitorime për respektimin e masave dhe protokolleve në subjektet tregtare...

RAPORT JAVOR 19- 23 TETOR 2020

  🟢  RAPORT JAVOR 19 - 23 Tetor 2020 ℹ Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT), nëpërmjet grupeve të inspektimit, ka vijuar punën në terren për garantimin e sigurisë së produkteve për konsumatorët dhe monitorime si pjesë e Task Forcës Anti Covid. 👉 Përgjatë datave 19 - 23 Tetor 2020 janë realizuar: ✔  235 kontrolle/monitorime për respektimin e masave dhe protokolleve në subjektet...

SIGURIA E PRODUKTEVE

Drejtoria e Mbikëqyrjes së Produkteve (DMP) ka si qëllim të sigurojë zbatimin e legjislacionit nga subjektet mbi të cilat vepron ky ligj, në përputhje me procedurat e kryerjes së inspektimit. 

PRONËSIA INTELEKTUALE

Drejtoria e Pronësisë Intelektuale (DPI) ka si qëllim inspektimin e zbatimit të kërkesave të detyrueshme ligjore në fushën e garantimit të mbrojtjes dhe të respektimit të të drejtave të pronësisë intelektuale në Republikën e Shqipërisë.

Pyetje dhe Përgjigje

Klikoni këtu për pyetje mbi Sigurinë e Produkteve dhe Pronësinë Intelektuale

ANKOHU

Klikoni këtu për të plotësuar formularin e ankesës lidhur me çështje që mbulon ISHMT

FJALOR

Klikoni këtu për t’u njohur me fjalorin terminologjik të sigurisë së produkteve

 

 

Analiza artikuj 2020

Lodrat e analizuara për përputhshmërinë me standardet referuese