26 Prill – Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale!

📍 26 Prill - Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale! ™️©️®️   Po afron 26 Prill - Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale! ❖ Mbroni të drejtat tuaja të pronësisë intelektuale dhe për çdo rast të cënimit të këtyre të drejtave drejtohuni pranë ISHMT. Çdo 26 Prill, festohet Dita Botërore e  Pronësisë Intelektuale për të mësuar më shumë në lidhje me rolin që luajnë të drejtat e pronës intelektuale në...

Njoftim për mbajtjen e Seminarit Kombëtar në Pronësinë Intelektuale për Konsumatorët

Poster_National Workshop Consumers_Twinning Project AL 17 IPA FI 01 20-1   Program_ National Workshop Consumers_Twinning Project AL 17 IPA FI 01-1

Njoftim për mbledhjen e Komisionit të Ankimimit – Mars 2021

NJOFTIM Njoftohen të gjitha subjektet që kanë paraqitur Ankim Administrativ pranë Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut se: Në datën 09.03.2021 Ora : 10:00 do të zhvillohet Komisioni i Ankimit sipas Urdhërit Nr.52 datë 16.07.2018 “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e procedurave të hollësishme të shqyrtimit të Ankimit Administrativ nga Komisioni i Ankimit pranë...

RAPORT JAVOR 08- 12 Shkurt 2021

RAPORT JAVOR 08- 12 Shkurt 2021 Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT), nëpërmjet grupeve të inspektimit, ka vijuar punën në terren për garantimin e sigurisë së produkteve për konsumatorët dhe mbrojtjen e pronësisë intelektuale. Përgjatë datave 08 - 12 Shkurt janë realizuar: 12 inspektime për të drejtat e pronësisë intelektuale; 28 inspektime për parapaketimet; 4 inspektime për...

Gjatë vitit 2020 #ISHMT 1526 inspektime për garantimin e mallrave të sigurta në treg!

Gjatë vitit 2020 #ISHMT 1526 inspektime për garantimin e mallrave të sigurta në treg! Për sigurinë e produkteve: 38 inspektime në lidhje me sigurinë e makinerive, 412 inspektime për sigurinë e ashensorëve dhe janë marrë 281 masa administrative, 49 inspektime për sigurinë e lodrave dhe janë marrë 15 masa administrative, 27 inspektime për detergjentët, 19 inspektime për tekstil/këpucë dhe janë...

SIGURIA E PRODUKTEVE

Drejtoria e Mbikëqyrjes së Produkteve (DMP) ka si qëllim të sigurojë zbatimin e legjislacionit nga subjektet mbi të cilat vepron ky ligj, në përputhje me procedurat e kryerjes së inspektimit. 

PRONËSIA INTELEKTUALE

Drejtoria e Pronësisë Intelektuale (DPI) ka si qëllim inspektimin e zbatimit të kërkesave të detyrueshme ligjore në fushën e garantimit të mbrojtjes dhe të respektimit të të drejtave të pronësisë intelektuale në Republikën e Shqipërisë.

Pyetje dhe Përgjigje

Klikoni këtu për pyetje mbi Sigurinë e Produkteve dhe Pronësinë Intelektuale

ANKOHU

Klikoni këtu për të plotësuar formularin e ankesës lidhur me çështje që mbulon ISHMT

FJALOR

Klikoni këtu për t’u njohur me fjalorin terminologjik të sigurisë së produkteve

 

 

Analiza artikuj 2020

Lodrat e analizuara për përputhshmërinë me standardet referuese