Gjatë vitit 2020 #ISHMT 1526 🟢🔴 inspektime për garantimin e mallrave të sigurta në treg!

Për sigurinë e produkteve:➡️

✔ 38 inspektime në lidhje me sigurinë e makinerive,
✔ 412 inspektime për sigurinë e ashensorëve dhe janë marrë 281 masa administrative,
✔ 49 inspektime për sigurinë e lodrave dhe janë marrë 15 masa administrative,
✔ 27 inspektime për detergjentët,
✔ 19 inspektime për tekstil/këpucë dhe janë marrë 3 masa administrative,
✔ 21 inspektime për mbrojtjen konsumatore dhe janë marrë 2 masa administrative,
✔ 21 inspektime për sigurinë e përgjithshme,
✔ 70 inspektime për sigurinë e produkteve elektrike dhe janë marrë
✔ 15 masa administrative, janë bllokuar 28 produkte (2000 njësi në total),
✔ 328 inspektime për produktet e parapaketuara dhe është marrë një masë administrative,
✔ 145 inspektime për instrumentet matëse dhe janë marrë 3 masa administrative.

Për mbrojtjen e të drejtave të Pronësisë Intelektuale:➡️

🖌 384 inspektime për respektimin e të drejtave të autorit nga të cilat 28 janë përmbyllur me masa administrative,
🖌 12 inspektime për respektimin e të drejtave mbi markat tregtare nga të cilat janë vendosur 8 masa administrative.