Projektit SANECA, i zbatuar nga GIZ dhe me financimin e QeverisĂ« Gjermane mbĂ«shtet pĂ«rgatitjen pĂ«r negociatat e anĂ«tarĂ«simit tĂ« ShqipĂ«risĂ« nĂ« BE, đŸ‡ȘđŸ‡șpĂ«r kapitujt ekonomikĂ« tĂ« acquis sĂ« BE, nĂ«n koordinimin e MinistrisĂ« sĂ« Financave dhe EkonomisĂ«.
NĂ« fokus tĂ« kĂ«tij takimi ishte Rregullorja EU1020/2019 “PĂ«r mbikĂ«qyrjen e tregut dhe pĂ«rputhshmĂ«rinĂ« e produkteve” qĂ« do harmonizohet sĂ« shpejti nga legjislacioni shqiptar.
Gjatë takimit u diskutua mbi risitë e rregullores së re, detyrimet dhe sfidat për autoritetet e mbikëqyrjes së tregut.