KONSUMATORË, BLINI PRODUKTE DUKE NJOHUR TË DREJTAT TUAJA!
🔊KONSUMATORË, BLINI PRODUKTE DUKE NJOHUR TË DREJTAT TUAJA!
⚖ CfarĂ« ju garanton ISHMT-ja? —
đŸ‘‰đŸ»DhĂ«nien e informacionit tĂ« plotĂ«, tĂ« vĂ«rtetĂ« dhe tĂ« saktĂ« nĂ« gjuhĂ«n shqipe, nga tregtarĂ«t, pĂ«r mallrat dhe shĂ«rbimet e vendosura, ose tĂ« parashikuara pĂ«r t’u vendosur nĂ« treg.
đŸ‘‰đŸ»QĂ« shitĂ«sit tĂ« sigurojnĂ« qĂ« mallrat tĂ« jenĂ« tĂ« shoqĂ«ruara me etiketĂ«, ku informacioni tĂ« jetĂ« shĂ«nuar nĂ« gjuhĂ«n shqipe, dukshĂ«m dhe kuptueshĂ«m;
đŸ‘‰đŸ»QĂ« çdo mall, qĂ« i ofrohet konsumatorit, duhet tĂ« ketĂ« tĂ« shĂ«nuar çmimin e shitjes;
đŸ‘‰đŸ» QĂ« shitĂ«si Ă«shtĂ« i detyruar ta shesĂ« mallin tĂ« ambalazhuar ose tĂ« paketuar nĂ« mĂ«nyrĂ« tĂ« rregullt e tĂ« sigurt;
đŸ‘‰đŸ»Vendosjen nga tregtarĂ«t, nĂ« njĂ«sinĂ« e tyre tĂ« tregtimit, emĂ«rtimin tregtar, adresĂ«n, orarin pĂ«r shĂ«rbimin e konsumatorit, si dhe tĂ« dhĂ«na tĂ« tjera, qĂ« lidhen me natyrĂ«n e mallrave ose tĂ« shĂ«rbimeve qĂ« ofrojnĂ«;
đŸ‘‰đŸ»Respektimin e garancisĂ« kontraktuale e cila i jepet konsumatorit nĂ« gjuhĂ«n shqipe;
đŸ‘‰đŸ»TĂ« drejtĂ«n e konsumatorit, nĂ« bazĂ« tĂ« ankesĂ«s drejtuar shitĂ«sit pĂ«r mallin e blerĂ«, pĂ«r tĂ« rizotĂ«ruar mallin e sjellĂ« nĂ« pĂ«rputhje, pa pagesĂ«, nĂ«pĂ«rmjet riparimit apo zĂ«vendĂ«simit, tĂ« ketĂ« njĂ« ulje tĂ« pĂ«rpjesshme tĂ« çmimit, ose konsumatori mund tĂ« anulojĂ« kontratĂ«n.
✅PĂ«r çdo mosrespektim tĂ« kĂ«tyre kĂ«rkesave ligjore, juve ju lind e drejta pĂ«r t’iu drejtuar ISHMT-sĂ« me anĂ« tĂ« njĂ« ankese me shkrim ose nĂ« e-mailin zyrtar info@ishmt.gov.al
🌐pĂ«r mĂ« shumĂ«:www.ishmt.gov.al