Modeli / N.o artikullit/ Barkod:

Marka e produktit:

Prodhuesi:

//

Vendi i origjinës

Kina

Risku:

   

Pse nuk është i sigurt ky produkt:

Produkti nuk përputhet me kërkesat sipas legjislacionit në fuqi VKM Nr.262/2013 “ Për sigurinë Lodrave” dhe standardit përkatës SSH EN 71-1 (Direktiva e Sigurisë së Lodrave dhe standardit Evropian përkatës EN 71-1 + A3 : 2014) Format dhe përmasat e disa pjesëve, paralajmërimet dhe instruksionet ne paketim nuk plotesojne standartet. Sytë të shkëputshëm duke shkaktuar riskun e mundshëm të mbytjes së fëmijëve.

Përshkrimi i produktit:


Lodër plastike ( në formë Qeni) me veshje tekstili Snow Patrol, me bateri

Pse nuk është i sigurt ky produkt:


Produkti nuk përputhet me kërkesat sipas legjislacionit në fuqi VKM Nr.262/2013 “ Për sigurinë Lodrave” dhe standardit përkatës SSH EN 71-1 (Direktiva e Sigurisë së Lodrave dhe standardit Evropian përkatës EN 71-1 + A3 : 2014) Format dhe përmasat e disa pjesëve, paralajmërimet dhe instruksionet ne paketim nuk plotesojne standartet. Sytë të shkëputshëm duke shkaktuar riskun e mundshëm të mbytjes së fëmijëve.

Përshkrimi i produktit:


Lodër plastike ( në formë Qeni) me veshje tekstili Snow Patrol, me bateri

Masat e marra:


Ndalim i perhershëm e tregtimit/Kthim i produktit nga konsumatori i fundit/Lajmërim i konsumatorit/shkaterrim i produktit

Instruksionet për konsumatorëtMasat e marra:


Në rast se konsumatori ka blerë një produkt të tillë duhet ta kthejë pranë pikës së blerjes dhe mund të kërkoj rimbursimin sipas vlerësNdalim i perhershëm e tregtimit/Kthim i produktit nga konsumatori i fundit/Lajmërim i konsumatorit/shkaterrim i produktit

Njoftuar nga: