Modeli / N.o artikullit/ Barkod:

NO.603

Marka e produktit:

-

Prodhuesi:

-

Vendi i origjinës

Kina

Risku:

Mbytje

Mbytje   

Pse nuk është i sigurt ky produkt:

Produkti nuk përputhet me kërkesat sipas legjislacionit në fuqi VKM Nr.262/2013 “ Për sigurinë Lodrave” dhe standardit përkatës SSH EN 71-1 (Direktivae Sigurisë së Lodrave dhe standardit Evropian përkatës EN 71-1).
Qesja plastike, në të cilën lodra është e vendosur, është shumë e hollë.Një fëmijë mund ta vendoste atë mbi gojë dhe hundë, duke çuar në asfiksim.Jo e pershtatshme per fëmijë nën 36 muaj. Pesha e lodres e më e madhe se norma e lejuar .

Përshkrimi i produktit:


Lodër plastike për fëmijë nën 3 vjeç, me 6 pjesë të ndryshme, (rattle)

Pse nuk është i sigurt ky produkt:


Produkti nuk përputhet me kërkesat sipas legjislacionit në fuqi VKM Nr.262/2013 “ Për sigurinë Lodrave” dhe standardit përkatës SSH EN 71-1 (Direktivae Sigurisë së Lodrave dhe standardit Evropian përkatës EN 71-1).
Qesja plastike, në të cilën lodra është e vendosur, është shumë e hollë.Një fëmijë mund ta vendoste atë mbi gojë dhe hundë, duke çuar në asfiksim.Jo e pershtatshme per fëmijë nën 36 muaj. Pesha e lodres e më e madhe se norma e lejuar .

Përshkrimi i produktit:


Lodër plastike për fëmijë nën 3 vjeç, me 6 pjesë të ndryshme, (rattle)

Masat e marra:


Ndalim i perhershëm e tregtimit/Kthim i produktit nga konsumatori i fundit/Lajmërim i konsumatorit/shkaterrim i produktit

Instruksionet për konsumatorëtMasat e marra:


Në rast se konsumatori ka blerë një produkt të tillë duhet ta kthejë pranë pikës së blerjes dhe mund të kërkoj rimbursimin sipas vlerës.Ndalim i perhershëm e tregtimit/Kthim i produktit nga konsumatori i fundit/Lajmërim i konsumatorit/shkaterrim i produktit

Njoftuar nga:


Kosova