NJOFTIM

Njoftohen të gjitha subjektet që kanë paraqitur Ankim Administrativ pranë Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut se:

  1. Në datën 14.05.2021 Ora : 12:00 do të zhvillohet Komisioni i Ankimit sipas Urdhërit Nr. 52 datë 16.07.2018 “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e procedurave të hollësishme të shqyrtimit të Ankimit Administrativ nga Komisioni i Ankimit pranë Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut”.
  2. Komisioni do të zhvillohet në ambientet e Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut, me adrese: Rruga “Shyqyri Bërxolli”, Nr 65, Tiranë.