Qeveria e Republikës Federale të Gjermanisë mbështet Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për ngritjen dhe funksionimin e Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut. Mbështetja ka filluar në vitin 2013 dhe konsiston në asistence teknike të zbatuar nga...

read more