NJOFTIM!

Njoftohen të gjitha subjektet që kanë paraqitur Ankim Administrativ pranë Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut se: 1. Në datën 26.1.2023 Ora 10:00 do të zhvillohet Komisioni i Ankimit sipas Urdhërit Nr.52 datë 16.07.2018 “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e procedurave të hollësishme të shqyrtimit të Ankimit Administrativ nga Komisioni i Ankimit pranë Inspektoriatit...

Festat e Fundvitit, ISHMT apel operatorëve ekonomikë për tregtimin e lodrave të sigurta

Në prag të festave të Fundvitit, Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT) ka shtuar numrin e inspektimeve për zbatimin me korrektësi të ligjit, me qëllim garantimin e sigurisë së lodrave për fëmijë në treg. Kryeinspektori i ISHMT-së, Gazmend Osmani bëri të ditur se në fokus të inspektimeve nuk janë vetëm tregjet dhe dyqanet e dedikuara për tregtimin e artikujve për fëmijë, por edhe...

Urime Krishtlindjet dhe Vitin e Ri

Garantimi i sigurisë së produkteve në treg dhe i respektimit të të drejtave të Pronësisë Intelektuale, ka qenë misioni YNË gjatë këtij viti jo të lehtë që kaluam të gjithë. NE do të vazhdojmë të përmbushim këtë MISION me përkushtim! Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut ju uron Krishtlindje të gëzuara dhe Vit të Ri të mbarë!

ISHMT memorandum bashkëpunimi me Ministrinë e Kulturës për zbatimin e të drejtës së autorit dhe të drejtave të lidhura me to

Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT) si dhe Ministria e Kulturës, Drejtoria e së Drejtës së Autorit nënshkruan një memorandum bashkëpunimi me qëllim mbikëqyrjen e zbatimit të të drejtës së autorit në Shqipëri. Memorandumi i bashkëpunimit u nënshkrua nga Kryeinspektori i ISHMT-së, Gazmend Osmani si dhe Sekretarja e përgjithshme e Ministrisë së Kulturës, Zerina Bruci. Përmes...

ISHMT fuqizim të kapaciteve për garancinë ligjore dhe tregtare të konsumatorëve

Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT) synon fuqizimin e kapaciteteve të inspektorëve, për një kontroll efikas të subjekteve tregtare në drejtim të respektimit të të drejtave të konsumatorëve. Në ambientet e ISHMT-së u zhvillua sot trajnimi me fokus të veçantë: Garancinë ligjore dhe tregtare në zbatim të kritereve të përcaktuara në ligjin “Për mbrojtjen e konsumatorit ....

Kush jemi ne?

Rreth ISHMT

Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT) është krijuar me VKM nr. 36 , datë 20.01.2016 “Për krijimin , organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut”. ISHMT është institucion në varësi të Ministrisë së Financës dhe Ekonomisë dhe është përgjegjës për inspektimin në fushën e sigurisë së produkteve jo ushqimore për përdorim nga konsumatorët, pronësisë intelektuale dhe turizmit.

SIGURIA E PRODUKTEVE

 

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet

PRONËSIA INTELEKTUALE

Lorem ipsum dolor sit ametLorem ipsum dolor sit ametLorem ipsum dolor sit ametLorem ipsum dolor sit 

Pyetje dhe Përgjigje

Klikoni këtu për pyetje mbi Sigurinë e Produkteve, Pronësinë Intelektuale dhe Turizmin

ANKOHU

Klikoni këtu për të plotësuar formularin e ankesës lidhur me çështje që mbulon ISHMT

FJALOR

Klikoni këtu për t’u njohur me fjalorin terminologjik të sigurisë së produkteve