Formular Ankese


1. Plotësoni të dhënat tuaja personale këtu:2. Nga e morët produktin ose shërbimin?Shënim:
Fushat e shënuara me:(*)  i referohen informacioni që është thelbësor për t’ju asistuar ju dhe për zbatimin e ligjit.(**) një adrese e detajuar ose numër telefoni është e nevojshme.(***) Opsionale, nëse keni një adrese e-maili apo faqeje të vlefshme.
Ju lutem plotësojini me kujdes. Nëse nuk jeni në dijeni mund të shkruani ‘Nuk Aplikohet’ ose ‘NA’.